Контакти

Управителен съвет:

Председател: Йорданка Георгиева Каракирова

Заместник председател: Катерина Иванова Алексиева

Секретар: Ралица Бойкова Младенова

Връзка с нас: