История

По инициатива на лабораторията по ЕПР при Институт по кинетика и катализ – БАН през 1989 г. по време на първата конференция по Електронен магнитен резонанс на неподредени системи, беше основано неформално „Българско ЕПР дружество“. В него влизаха членовете на лабораториите на ИКК и ИОНХ БАН и ХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. По-нататък, лабораториите по ЕПР при ИКК БАН и ХФ-СУ, които бяха основното звено в състава на Българското ЕПР дружество, продължиха да организират и провеждат международния симпозиум „Електронен магнитен резонанс на неподредени системи“ (EMARDIS) на всяка нечетна година. Българското ЕПР дружество е официално регистрирано в съда в края на 1991 година непосредствено след Първата европейска ЕПР конференция в Падуа (Италия), където бе решено да се създаде Европейска федерация на ЕПР дружествата. То бе сред първите три члена на тази федерация. За председател на дружеството е избран Проф. Никола Йорданов.