Uncategorized

13-th International Symposium on Heterogeneous Catalysis and 1-st International Conference on Electron Magnetic Resonance Applications to take place at Bulgaria Hotel, Burgas (Bulgaria) from 1st to 5th September 2024

Thirteenth International Symposiumon Heterogeneous CatalysisCatalysis innovations First International Conference onElectron Magnetic Resonance Applications 1–5 September 2024, Burgas, Bulgaria   Circular More information about the conference can be found out on the website.

13-th International Symposium on Heterogeneous Catalysis and 1-st International Conference on Electron Magnetic Resonance Applications to take place at Bulgaria Hotel, Burgas (Bulgaria) from 1st to 5th September 2024 Read More »

СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ С ДЪЛБОКА СКРЪБ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 19.11.2022 г.ПОЧИНА НАШИЯТ КОЛЕГА И ПРИЯТЕЛПроф. дхн НИКОЛА ДРАГОМИРОВ ЙОРДАНОВ Никола Драгомиров Йорданов е роден на 25 май 1936 година в град Казанлък. През 1965 година получава магистърска степен във Факултета по физика на Софийския университет. През 1971 г. получава научната степен „Доктор“, а през 1987 г.

СКРЪБНА ВЕСТ Read More »

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКО ЕПР ДРУЖЕСТВО”

           „Управителният съвет на Сдружение „Българско ЕПР дружество” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на 04.07.2022 г. в 11:00 часа в гр.София, ж.к. “Гео Милев“, ул. ”Академик Г. Бончев”, Бл. 11 – Институт по катализ, Заседателна зала №225, при следния дневен ред: 1. Приемане на годишния финансов отчет на Сдружение „Българско

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКО ЕПР ДРУЖЕСТВО” Read More »

12-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MAGNETIC RESONANCE OF DISORDERED SYSTEMS

03–06 June 2021, Sofia, Bulgaria     As a result of the global COVID-19 pandemic and the associated restrictions, the 12th International Conference of Electron Magnetic Resonance of Disordered Systems will not take place in June 03-06, as planned. When deciding to postpone the conference, we considered various alternative formats, but we prefer a face-to

12-TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRON MAGNETIC RESONANCE OF DISORDERED SYSTEMS Read More »