СКРЪБНА ВЕСТ

СКРЪБНА ВЕСТ

С ДЪЛБОКА СКРЪБ СЪОБЩАВАМЕ, ЧЕ НА 19.11.2022 г.
ПОЧИНА НАШИЯТ КОЛЕГА И ПРИЯТЕЛ
Проф. дхн НИКОЛА ДРАГОМИРОВ ЙОРДАНОВ

NY_photo

Никола Драгомиров Йорданов е роден на 25 май 1936 година в град Казанлък. През 1965 година получава магистърска степен във Факултета по физика на Софийския университет. През 1971 г. получава научната степен „Доктор“, а през 1987 г. – „Доктор на науките“. От 1990 г. е професор.

Проф. Йорданов полага основите на ЕПР и ЕНДОР спектроскопията в България и през целия си живот работи по тяхното развитие и приложение. Има редица постижения, сред които се открояват теоретичното разработване и експериментално потвърждение на метода на “ЕНДОР кристалография на неподредени системи” и разработването на т. нар. „самокалибрирани“ ЕПР дозиметри.
Проф. Йорданов е водил лекции в Химическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и в редица чуждестранни университети. Резултат на педагогическата му дейност са над 40 успешно защитили дипломанти, 10 докторанти и обучението на голям брой чуждестранни колеги от Германия, Австрия, Унгария, Полша, Либия, Словакия и др.
В научния си път проф. Никола Йорданов е носител на орден „Св.Св. Кирил и Методий“, почетен диплом на Химическия факултет на Софийския университет, златна значка на БАН, академична награда по химия на Българска академия на науките, почетен знак на: Химическия факултет-СУ, на БАН – за „неговите значими научни и научно-приложни приноси в областта на ЕПР спектроскопията намерили широко приложение в нашата страна” и „Марин Дринов“ с лента за „значителните му заслуги към БАН и приносите му към българската наука и в частност в химията, физиката, науката за храните и био-медицинските изследвания“.
Проф. Йорданов е основател и почетен председател на Сдружение „Българско ЕПР дружество“. Основната дейност на Българското ЕПР дружество е провеждането на Международният симпозиум по “Електронен магнитен резонанс на неподредени системи” (EMARDIS), който е с международна известност.

Ще запомним проф. Йорданов със силния му характер, енергия, воля и последователност в следването на поставените цели и довеждането им до успешен завършек, с неговата готовност да помага на колегите си с огромните си знания и логично мислене.

ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!

 Колегите от Институт по катализ, БАН

Опелото ще бъде отслужено на 24 ноември 2022 г., четвъртък, от 13.00 ч., в църквата „Света Параскева“, София, ул. „Георги С. Раковски“ № 58.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *